نویسنده = محمدرضا پورقربانی
واکاوی اعاده دادرسی و تحلیل ارتباط آن با طرق اعتراض به احکام

دوره 19، شماره 100، اسفند 1398، صفحه 111-130

محمدرضا پورقربانی؛ احمد پورابراهیم


بررسی مبانی و ماهیت حقوقی نهادهای حل اختلاف در حقوق داخلی

دوره 19، شماره 98، شهریور 1398، صفحه 125-150

احمد پورابراهیم؛ محمدرضا پورقربانی


واکاوی جایگاه تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

دوره 18، شماره 95، آذر 1397، صفحه 67-90

احمد پورابراهیم؛ محمدرضا پورقربانی


پیامدها، تدابیر و سیاست جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان

دوره 14، شماره 79، آذر 1393، صفحه 73-98

محمدرضا پورقربانی؛ احمد پورابراهیم