نویسنده = ارسلان اشرافی
تعداد مقالات: 4
1. اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری در حقوق بین‌النهرین باستان و ادیان الهی خاور نزدیک

دوره 18، شماره 94، تابستان 1397، صفحه 139-171

ارسلان اشرافی؛ امیر ایروانیان


2. شهادت دروغ و کتمان شهادت در حقوق بین‌النهرین باستان، ایران و اسلام

دوره 17، شماره 89، بهار 1396، صفحه 99-132

ارسلان اشرافی؛ غلامحسین رضایی


3. معیارهای تشخیص بزهکاران اتفاقی و واکنش متناسب در برابر آنها

دوره 15، شماره 83، پاییز 1394، صفحه 143-173

شهرام ابراهیمی؛ ارسلان اشرافی؛ فاطمه علیزاده


4. بررسی بزه ارتشا در ایران پیش از اسلام

دوره 15، شماره 81، بهار 1394، صفحه 73-91

ارسلان اشرافی