نویسنده = احمد پورابراهیم
تعداد مقالات: 3
1. بررسی مبانی و ماهیت حقوقی نهادهای حل اختلاف در حقوق داخلی

دوره 19، شماره 98، تابستان 1398، صفحه 125-150

احمد پورابراهیم؛ محمدرضا پورقربانی


2. واکاوی جایگاه تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

دوره 18، شماره 95، پاییز 1397، صفحه 67-90

احمد پورابراهیم؛ محمدرضا پورقربانی


3. پیامدها، تدابیر و سیاست جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان

دوره 14، شماره 79، پاییز 1393، صفحه 73-98

محمدرضا پورقربانی؛ احمد پورابراهیم