نویسنده = مهدی شریفی
تعداد مقالات: 3
1. قانون حاکم بر نقض حقوق مالکیت فکری

دوره 16، شماره 86، تابستان 1395، صفحه 27-49

مهدی شریفی؛ سید پدرام خندانی


2. شیوه تفسیر غایت‌گرا

دوره 15، شماره 84، زمستان 1394، صفحه 91-108

مهدی شریفی


3. بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی پیش‌قراردادی

دوره 15، شماره 81، بهار 1394، صفحه 93-111

مهدی شریفی