نویسنده = سعید جوهر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی شرکت تک نفره در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان

دوره 15، شماره 82، تابستان 1394، صفحه 1-24

محمد صقری؛ سعید جوهر