نویسنده = حمیدرضا گرجی فرد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ابعاد جرم‌شناختی مواد تراریخته، از منظر جرم‌شناسی سبز

دوره 17، شماره 91، پاییز 1396، صفحه 25-59

غلامرضا چاه آبی؛ حمیدرضا گرجی فرد