نویسنده = مرتضی صادقی ده‌صحرایی
تعداد مقالات: 1
1. قابلیت اعمال قاعده ممنوعیت توسل به زور یا تهدید به آن در فضای ماورای جو

دوره 15، شماره 84، زمستان 1394، صفحه 49-74

هیبت الله نژندی منش؛ مرتضی صادقی ده‌صحرایی؛ ماندانا مولودی