نویسنده = عبدالرضا اصغری
تعداد مقالات: 3
1. مبنای فقهی تعویق صدور حکم

دوره 18، شماره 95، پاییز 1397، صفحه 117-133

عبدالرضا اصغری؛ حجت نخعی فوزی؛ اکبر عظیمی راویز


2. «معاونت در جرم» از منظر فقه و حقوق جزای ایران، افغانستان و مصر

دوره 17، شماره 90، تابستان 1396، صفحه 51-72

عبدالرضا اصغری؛ قدرت‌الله رمضانی


3. بررسی تطبیقی قاعده «تعزیر بمایراه الحاکم» و کاربرد آن در فعالیت های اطلاعاتی

دوره 16، شماره 86، تابستان 1395، صفحه 153-182

عبدالرضا اصغری؛ حسین اسدزاده بنابی؛ یاسر ملک پور شلمزاری