نویسنده = محمدعلی انصاری فر
تعداد مقالات: 1
1. معیارهای جرم‌انگاری

دوره 17، شماره 89، بهار 1396، صفحه 179-194

شهلا معظمی؛ عاطفه بطیاری؛ محمدعلی انصاری فر