نویسنده = بدیع فتحی
تعداد مقالات: 2
1. ترتیب مقاصد قانونگذاری در اسلام و سنجه‌های رفع تعارض میان آنها

دوره 17، شماره 92، زمستان 1396، صفحه 1-24

محمدمهدی عزیزاللهی؛ بدیع فتحی؛ مهدی ناصری دولت آبادی


2. سیاست‌گذاری خانواده با تأکید بر حقوق آلمان

دوره 15، شماره 84، زمستان 1394، صفحه 127-157

پرهام مهرآرام؛ بدیع فتحی