کلیدواژه‌ها = معاونت در ارتکاب جرم
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل جرم ساخت یا تهیه وسیله ارتکاب جرم در حقوق کیفری ایران

دوره 18، شماره 96، زمستان 1397، صفحه 133-147

ناصر قاسمی؛ امیر مرادی