کلیدواژه‌ها = قاعده تساقط
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تعارض فرم ها در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

دوره 16، شماره 85، بهار 1395، صفحه 1-25

عبدالحسین شیروی خوزانی؛ هادی خدابخشی