کلیدواژه‌ها = دادرسی کیفری حقوق محور
بازتعریف آیین دادرسی کیفری

دوره 15، شماره 83، آذر 1394، صفحه 37-68

ایمان یوسفی؛ بهشاد دیده‌بان تاش


معیارهای تشخیص بزهکاران اتفاقی و واکنش متناسب در برابر آنها

دوره 15، شماره 83، آذر 1394، صفحه 143-173

شهرام ابراهیمی؛ ارسلان اشرافی؛ فاطمه علیزاده