کلیدواژه‌ها = مهارت‌های قضایی
چگونه یک قاضی شایسته باشیم؛ نصیحتی برای قضات تازه‌کار

دوره 17، شماره 92، اسفند 1396، صفحه 163-194

مهدی ناصری دولت آبادی؛ مصطفی صبوری