کلیدواژه‌ها = معاملات اسنادی
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت معاملات اسنادی از منظر رویه قضایی

دوره 18، شماره 96، زمستان 1397، صفحه 1-25

فرشته گروئی