کلیدواژه‌ها = مبانی فقهی
تعداد مقالات: 1
1. مبنای فقهی تعویق صدور حکم

دوره 18، شماره 95، پاییز 1397، صفحه 117-133

عبدالرضا اصغری؛ حجت نخعی فوزی؛ اکبر عظیمی راویز