کلیدواژه‌ها = حقوق بین‌الملل فضایی
قابلیت اعمال قاعده ممنوعیت توسل به زور یا تهدید به آن در فضای ماورای جو

دوره 15، شماره 84، اسفند 1394، صفحه 49-74

هیبت الله نژندی منش؛ مرتضی صادقی ده‌صحرایی؛ ماندانا مولودی