دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

قانون حاکم بر نقض حقوق مالکیت فکری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1395

مهدی شریفی؛ سید پدرام خندانی