دوره و شماره: دوره 17، شماره 89، خرداد 1396، صفحه 1-194 
معیارهای جرم‌انگاری

صفحه 179-194

شهلا معظمی؛ عاطفه بطیاری؛ محمدعلی انصاری فر