«به نام خدا»

به آگاهی عموم علاقه‌مندان و پژوهشگران ارجمند می‌رساند که ارسال مقاله تنها از طریق همین سامانه امکان‌پذیر می‌باشد.


 

  برخی نکات ضروری جهت ارسال مقاله به فصلنامه قضاوت: 

1- مقاله‌ باید حتماً مطابق راهنمای نویسندگان باشد و بر اساس آن تنظیم و ارسال شود.

2- مقاله‌های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری باید به همراه نام یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها باشد.

3- نشانی کامل و کد پستی (جهت ارسال نسخه چاپی فصلنامه) حتماً ذکر شود.

4- مقاله در قالب (word 2007) با قلم B Nazanin  و فونت 13 ارسال شود.

5- تعداد واژگان مقاله نباید کمتر از 4500 و بیشتر از 8000 واژه باشد.

شماره جاری: دوره 18، شماره 94، پاییز 1397، صفحه 1-171 

3. اقتضای ذات و اطلاق عقد ودیعه نسبت به مجّانیت

صفحه 37-54

محسن اسماعیلی؛ اسماعیل علی دادی تلخستانی