«به نام خدا»

این فصلنامه قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری را رعایت کرده و از سامانه همانندجو استفاده می‌کند.

به آگاهی عموم علاقه‌مندان و پژوهشگران ارجمند می‌رساند که ارسال مقاله تنها از طریق همین سامانه امکان‌پذیر می‌باشد.


نکات ضروری جهت ارسال مقاله

1- مقاله‌ باید حتماً مطابق راهنمای نویسندگان باشد و بر اساس آن تنظیم و ارسال شود.

2- مقاله‌های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری باید به همراه نام یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها باشد.

3- نشانی کامل و کد پستی نویسندگان (جهت ارسال نسخه چاپی فصلنامه) حتماً ذکر شود.

4- مقاله در قالب (word 2007) با قلم B Nazanin  و فونت 13 ارسال شود.

5- تعداد واژگان مقاله کمتر از 4500 و بیشتر از 8000 واژه نباشد.

شماره جاری: دوره 20، شماره 103، آذر 1399، صفحه 1-142 

رجوع به قاعده حل تعارض مناسب در داوری تجاری بین‌المللی

صفحه 99-120

منوچهر توسلی نائینی؛ بهزاد آهنگری؛ مهسا دهینی؛ زکیه سلیمی دهاقانی