نویسنده = لیلا نجفی زاده
تعداد مقالات: 3
1. نوآوری‌ها و کاستی‌های «قانون حمایت خانواده مصوب 1391» در قلمرو اصول و تشریفات دادرسی

دوره 17، شماره 90، تابستان 1396، صفحه 143-160

مصطفی السان؛ لیلا نجفی زاده؛ ملیحه لاوریان


2. مبانی فسخ قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 16، شماره 88، زمستان 1395، صفحه 73-89

مصطفی السان؛ لیلا نجفی زاده؛ میرمهدی حسینی اشلقی؛ حسین صبوری


3. بررسی تطبیقی زیرساخت‌های حقوقی بانکداری جامع

دوره 15، شماره 84، زمستان 1394، صفحه 75-89

مصطفی السان؛ لیلا نجفی زاده