نویسنده = عدنان عمرانی فر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی یک پروندۀ قتل از منظر حقوق کیفری و مبانی جرم‌شناختی (بررسی موردی: قتل بنیتا)

دوره 20، شماره 101، بهار 1399، صفحه 127-151

محمدرضا زندی؛ عدنان عمرانی فر؛ شادی شریفی نیا


2. ممنوعیت یا مقبولیت «تخفیف مجازات» در جرایم مستوجب حد

دوره 17، شماره 90، تابستان 1396، صفحه 33-50

محمدرضا زندی؛ عدنان عمرانی فر