نویسنده = عباس نیازی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه مقارن حکم عقل در شرع و حقوق ایران

دوره 16، شماره 86، تابستان 1395، صفحه 125-151

رسول مظاهری کوهانستانی؛ عباس نیازی


2. بررسی وجود اصل حسن نیت در حقوق ایران؛ با نگاه تطبیقی

دوره 15، شماره 81، بهار 1394، صفحه 1-154

عباس نیازی؛ ایّام کمرخانی؛ حسین اسدزاده بنابی