نویسنده = محمد محرابی
تعداد مقالات: 1
1. مقاله: تحصیل دلیل در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی

دوره 11، شماره 77، تابستان 1391، صفحه 45-51

محمدعلی مهدوی ثابت؛ محمد محرابی