نویسنده = ناصر قاسمی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل شروع به جرم سرقت تعزیری در حقوق کیفری ایران

دوره 19، شماره 97، بهار 1398، صفحه 139-151

ناصر قاسمی؛ امیر مرادی


2. تحلیل جرم ساخت یا تهیه وسیله ارتکاب جرم در حقوق کیفری ایران

دوره 18، شماره 96، زمستان 1397، صفحه 133-147

ناصر قاسمی؛ امیر مرادی