کلیدواژه‌ها = حق حیات
1. نسل کشی، جنایتی علیه حقوق بشر

دوره 17، شماره 91، پاییز 1396، صفحه 121-134

امیر بی پروا