کلیدواژه‌ها = پیشگیری
جستاری در باب زندانبانی

دوره 19، شماره 97، خرداد 1398، صفحه 117-137

فرود شکوه مسقانی؛ امیررضا قانع


نقش دادستان در صیانت از حقوق و آزادی های عمومی در حقوق کیفری ایران

دوره 18، شماره 93، خرداد 1397، صفحه 93-120

هادی طحان نظیف؛ محمدحسن طهماسبی


سیاست جنایی ایران در قبال اختلاس

دوره 15، شماره 83، آذر 1394، صفحه 103-120

محمدرضا الهی‌منش؛ محسن مرادی اوجقاز؛ محمد رضایی بشیر


نقش تغذیه با شیر مادر در پیشگیری از وقوع جرم

دوره 14، شماره 79، آذر 1393، صفحه 99-119

محمدرضا الهی منش؛ محسن مرادی اوجقاز