کلیدواژه‌ها = مصلحت عمومی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر جایگاه نظم عمومی، در نظام حقوقی ایران

دوره 17، شماره 91، پاییز 1396، صفحه 89-120

فائقه چلبی؛ مرتضی قاسم آبادی؛ کمال آقاپور