کلیدواژه‌ها = محاکم قضایی
واکاوی اعاده دادرسی و تحلیل ارتباط آن با طرق اعتراض به احکام

دوره 19، شماره 100، اسفند 1398، صفحه 111-130

محمدرضا پورقربانی؛ احمد پورابراهیم