کلیدواژه‌ها = خسارت تأخیر تأدیه چک
تعداد مقالات: 1
1. مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک

دوره 16، شماره 85، بهار 1395، صفحه 115-132

مهدی فتاحی