حبس در غیر زندان

نویسنده

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران و دکترای حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

با پیشرفت علم جرم ‌شناسی و توسعه‌ کیفرشناسی در گذشته، حبس مرکز ثقل عدالت کیفری قرار گرفت و در طول دو قرن اخیر زندانی‌ کردن بزه‌کاران یکی از شایع‌ ترین و متداول‌ ترین پاسخ سیاسی- جنایی به پدیده جرم به شمار می ‌رود. از سوی دیگر تورّم کیفری زندان‌ ها و آسیب‌ های ناشی از زندان، مشکلات و معضلات زیادی را برای جامعه، زندانیان و خانواده های آنان فراهم کرده است تا آنجا که استفاده از مجازات‌ های جایگزین زندان، در کانون توجه جرم ‌شناسان، کیفرشناسان و دست‌ اندرکاران امور قضایی و اجتماعی جوامع مختلف قرار گرفته است. حبس در غیر زندان، به عنوان یکی از مجازات ‌های جایگزین زندان، در قوانین شکلی و ماهوی کیفری اخیرالتصویب در ایران، پیش‌ بینی گردیده است که نیازمند تحلیل و بررسی می‌ باشد.

کلیدواژه‌ها