«به نام خدا»

این فصلنامه قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری را رعایت کرده و از سامانه همانندجو استفاده می‌کند.

به آگاهی عموم علاقه‌مندان و پژوهشگران ارجمند می‌رساند که ارسال مقاله تنها از طریق همین سامانه امکان‌پذیر می‌باشد.


نکات ضروری جهت ارسال مقاله

1- مقاله‌ باید حتماً مطابق راهنمای نویسندگان باشد و بر اساس آن تنظیم و ارسال شود.

2- نشانی کامل و کد پستی نویسندگان (جهت ارسال نسخه چاپی فصلنامه) حتماً ذکر شود.

3- مقاله در قالب (word 2007) با قلم B Nazanin  و فونت 13 ارسال شود.

4- تعداد واژگان مقاله کمتر از 4500 و بیشتر از 8000 واژه نباشد.

شماره جاری: دوره 21، شماره 105، خرداد 1400، صفحه 1-192 

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با رویکردی تطبیقی به حقوق فرانسه و آمریکا

صفحه 13-42

ابراهیم احمد پور؛ محمد جواد ایزک شیری؛ محمد اسماعیل زاده