«به نام خدا»

این فصلنامه قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری را رعایت کرده و از سامانه همانندجو استفاده می‌کند.

به آگاهی عموم علاقه‌مندان و پژوهشگران ارجمند می‌رساند که ارسال مقاله تنها از طریق همین سامانه امکان‌پذیر می‌باشد.


نکات ضروری جهت ارسال مقاله

1- مقاله‌ باید حتماً مطابق راهنمای نویسندگان باشد و بر اساس آن تنظیم و ارسال شود.

2- نشانی کامل و کد پستی نویسندگان (جهت ارسال نسخه چاپی فصلنامه) حتماً ذکر شود.

3- مقاله در قالب (word 2007) با قلم B Nazanin  و فونت 13 ارسال شود.

4- تعداد واژگان مقاله کمتر از 4500 و بیشتر از 8000 واژه نباشد.

شماره جاری: دوره 23، شماره 113، خرداد 1402، صفحه 1-132 

پلیس نسوان در سنجه جرم شناسی پیشگیری

صفحه 1-29

جواد طهماسبی؛ عباس تدین؛ بتول پاکزاد؛ علی ناصر کلی وند