مالکیت خانواده (خانواده به عنوان شخصیت حقوقی)

نویسندگان

1 دانش‌آموخته‌ سطح چهار (دکتری) حوزه‌ علمیه‌ قم

2 دانشجوی دکتری فقه و حقوق دانشگاه قم

چکیده

تبیین حقّ مالکیت در نهاد خانواده از آنجا که آرامش روحی و امنیت مالی زوجین را به دنبال دارد دارای اهمیّت فراوان است و ما در این نوشتار به بررسی این موضوع پرداخته ‌ایم. انواع روابط مالی زوجین مشتمل است بر: الف) ولایت مرد بر زن ب) اشتراک دارایی‌ ها ج) افتراق دارایی ‌ها؛ درحالی‌ که دیدگاه فقه و حقوق موضوعه در این زمینه عبارت است از: افتراق کامل دارایی‌ ها و مستقل بودن هر یک از زن و مرد، با این بیان که زن همانند مرد بر دارایی خود سلطه دارد و می‌تواند هرگونه تصرفی که بخواهد نسبت به دارایی خود انجام دهد. زن و شوهر، مالکیت خود را بر اموالی که پیش از ازدواج داشته‌اند حفظ می‌کنند (برخلاف رژیم اشتراک کامل) و در مورد اموالی که هر یک از آنان بعد از ازدواج به دست می‌آورند نیز چنین است. در پایان به بررسی نهاد خانواده به عنوان یک شخصیت حقوقی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها