معاونت زنان خیابانی در جرایم جنسی و نسبت آن با قوادی، با محوریت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

نوع مقاله : مقاله علمی - تخصصی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده

جرم قوادی از جمله جرایمی است که علاوه بر ارتباط مستقیم با هتک عفت عمومی و از بین بردن اخلاق انسانی، زمینه ایجاد جرایم متعددی را فراهم می‌کند. بنابراین، شناخت زمینه‌های به وجود آمدن آن و فراهم نمودن مقدمات و از بین بردن این جرم حائز اهمیت فراوان است. از جمله زمینه‌های مهم و اساسی جرم قوادی، وجود زنان خیابانی می‌باشد که در این میان، شناخت پدیده زنان خیابانی و ارتباط آن با جرم قوادی که خود می‌تواند زمینه‌ساز جرایم متعددی به نحو تصاعدی باشد از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. از این رو، در پژوهش حاضر به بررسی وجود زنان خیابانی و فعالیت‌های آنها به عنوان زمینه‌ساز تحقق جرم قوادی و ناهنجاری‌های اجتماعی مرتبط با آن پرداخته شده است؛ چراکه شناخت چگونگی فعالیت‌های زنان خیابانی، پاسخ بدین پرسش خواهد بود که آیا رفتار آنها مشمول جرم قوادی می‌باشد یا خیر؟ همچنین، این که اساساً قوادی جرمی جدا از سایر جرایم جنسی مرتبط می‌باشد یا خیر، نیاز به کاوش و بررسی پژوهشی دارد و باید ابهامات آن را برطرف نمود.

کلیدواژه‌ها