نوآوری‌ها و کاستی‌های «قانون حمایت خانواده مصوب 1391» در قلمرو اصول و تشریفات دادرسی

نوع مقاله : مقاله علمی - تخصصی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

3 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بررسی قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نشان می‌دهد که این قانون دارای نوآوری‌­ها، ابتکارات و در عین حال کاستی­‌هایی در زمینه‌های مختلف حقوق خانواده و رسیدگی به دعاوی خانوادگی می‌باشد. هرچند که به هر حال وجود این قانون و مقررات حمایتی ویژه‌­ای که در زمینه زنان و کودکان دارد برای نظام حقوقی کشورمان پیشرفت عمده‌ای محسوب می‌گردد و باید مورد حمایت قرار گیرد اما کاستی‌ها و نوآوری­‌های آن از حیث اصول و قواعد و تشریفات دادرسی نیاز به بررسی دارد. حضور قاضی مشاور زن، پرداختن به موضوع نامزدی و خسارات ناشی از آن، ایجاد صلاحیت برای دادگاه خانواده در مورد اهدای جنین و تغییر جنسیت و نیز سرپرستی کودکان بی‌­سرپرست، رسیدگی به موضوع ازدواج مجدد، ایجاد مراکز مشاوره، الزام به ثبت ازدواج موقت و ممنوعیت حضور کودکان در دادگاه خانواده از جمله نوآوری‌های این قانون می‌باشد که در این مقاله به همراه خلأها و کاستی‌­های قانون مذکور مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها