جستاری در باب زندانبانی

نوع مقاله : مقاله علمی - تخصصی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

2 کارشناسی ارشد مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

بدون شک، کلیه ابزارهای موجود در زندان و همچنین کلیه اقدامات و اعمالی که از جانب مسؤولان زندان صورت می­گیرد همگی به‌منظور اصلاح و تربیت زندانیان و همچنین بازسازی شخصیت آنان می­باشد. امروزه غالب کشورهای جهان با هر نوع حکومتی و هر میزان از توسعه، به این مهم دست یافته‌­اند که تورّم زندانیان در زندان­ها همه‌روزه روبه فزونی است و در نهایت مجازات زندان برای زندانیان به بن­بست رسیده است، اگرچه کلیه کشورهای جهان به‌دنبال این امر هستند که مجرمان را اصلاح و تربیت کنند و یا تمهیداتی ایجاد نمایند تا کلیه زندانیان پس از خروج از زندان مجدداً مرتکب جرم نگردند و یا آنکه میزان بازگشت مجدد به زندان و همچنین تکرار جرم از سوی آنان کاهش یابد. همواره باید بر این امر تأکید نمود که زندان­ها نهاد­های پویایی هستند که انسان­ها ازجمله مهم­ترین و اصلی­ترین عناصر سازنده آن به‌حساب می­آیند. باید درنظر داشت که زندان­ها تنها از مجموعه ساختمان­ها، حصار­ها، دیوار­ها و در یک کلام موجوداتی بی­جان تشکیل نشده­اند.. کامیابی و ناکامی زندان­ها را نمی­توان صرفاً به‌وسیله­ مجموعه­ای از دستور­العمل­ها، قوانین و آیین­نامه­هایی که در سطح ملی یا یک نهاد دولتی طرح‌ریزی گردیده­اند، مدیریت نمود. لازم به ذکر است که عناصر انسانی می­بایست در هر مرحله مدنظر و توجه قرار گیرد. روش تحقیق و شیوه جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش به‌صورت توصیفی - کتابخانه­ا­ی با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای، مقالات، پایان‌نامه‌ها، قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها و فیش‌برداری می­باشد.

کلیدواژه‌ها