بررسی علل تصفیه و تغییر قضات در دوره اختیارات علی‌اکبر داور و دوره اختیارات محمد مصدق در عصر پهلوی

نوع مقاله : مقاله علمی - تخصصی

نویسندگان

1 دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

عدلیه بعد از استقرار نظام مشروطیت همواره در سه بُعد ساختار، قوانین و نیروی انسانی دچار نواقص و معایب فراوان بود و این میراث به دورة پهلوی انتقال پیدا نمود. علی‌اکبر داور در اوایل سلطنت رضاشاه بر اساس اختیاراتی که از مجلس دریافت کرد اقدام به انحلال و تجدید سازمان عدلیه نمود و یکی از ابعاد اقدامات او تصفیه و تغییر وسیع قضات بود. حدود 25 سال بعد نیز محمد مصدق بر اساس اختیارات وسیعی که دریافت کرد و در شرایطی که فساد و ناکارآمدی در دادگستری موج می‌زد اقدام به اصلاحات و نوآوری نمود و بخشی از ابعاد اقدامات او نیز تصفیه و تغییر قضات دادگستری بود. یافته‌ها و نتایج این پژوهش نشان می‌دهند که زمینه‌های اصلی در شکل‌گیری جریان وسیع و پر شتاب عزل و تغییر قضات، مربوط به فساد و ناکارآمدیِ مشهود در دستگاه قضا بود و اهداف اصلی داور و مصدق نیز عبارت بودند از حذف قضات نالایق و جایگزین کردن افرادی ذی‌صلاح.

کلیدواژه‌ها