قرار موقوفی‌ تعقیب از حیث اعتبار امر مختوم؛ نقدی بر قرار نهایی شماره 9709970245700529 شعبه 5 بازپرسی دادسرای ناحیه 2 تهران

نوع مقاله : مقاله علمی - تخصصی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

اعتبار امر مختوم کیفری یکی از موانع دائمی تعقیب دعوای عمومی است. قانون آیین دادرسی کیفری شرایط اعتبار امر مختوم را بیان نکرده و از این حیث اختلاف‌هایی در رویه قضایی ایجاد شده است. این مقاله به نقد و بررسی یکی از قرارهای موقوفی تعقیب راجع به اعتبار امر مختوم می­‌پردازد. نگارنده با نتیجه رأی موافق است، اما با مبانی و استدلال­‌هایی که در این قرار به ‏کار رفته، مخالف است. در این قرار شرایط پنج­گانه‌­ای برای اعتبار امر مختوم بیان شده که به نظر می‌رسد برخی از آنها از جمله وحدت در عنصر روانی ضروری نباشد. بنابراین شرایط سه‌‏گانه وحدت موضوع، طرفین و سبب را برای تحقق اعتبار امر مختوم لازم می­‌داند. از سوی دیگر، برخی از جرائم نسبت به شاکی تجزیه‏‌ناپذیر است و عدم حضور شاکی موجب نقض اعتبار امر مختوم نمی­‌شود.

کلیدواژه‌ها