مفهوم «طرفین» و آیین مراجعه به «هیأت حل اختلافِ» قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو (بررسی رأی‌های صادر شده از شعب ۱۹۱ و ۲۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران و رأی‌های شعبه پنجم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۰۲۱۴۰۰۰۵۰۰)

نوع مقاله : مقاله علمی - تخصصی

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

شخصی که خودروی هیوندای سانتافه خود را نزد شرکت آ.م. گارانتی نموده، وقتی با آتش‌سوزی موتور ـ آن هم در حالی که فقط ۱۶۰۰ کیلومتر پیمایش داشت ـ مواجه می‏‌شود، برای تغییر موتور و تعمیرات اقداماتی انجام می‏‌دهد و برای دریافت بخشی از خسارات به شرکت مرقوم مراجعه می‏‌کند. او به هر دلیل سرانجام به «هیأت حل اختلاف» موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از مصرف‌‏کنندگان خودرو متوسل می‌‏شود. این هیأت رأیی به سود وی صادر می‌کند. آن شرکت در دادگاه عمومی نسبت به این رأی اعتراض می‏‌کند و اساساً اعتراض خود را بر این استدلال استوار می‌‏نماید که هیأت بدون توافق طرفین اختلاف یا دست‌کم موافقت شرکت به عنوان یکی از طرفین، به پرونده رسیدگی کرده، پس صلاحیت حل ‌و فصل اختلاف ندارد؛ از این رو رأی شایستة نقض است. این ایراد در شعبۀ ۱۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران مردود اعلام می‏‌شود، ولی در شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور مقبول شده و رأی دادگاه عمومی بر این بنیاد نقض می‏‌شود. با این وصف، شعبۀ ۲۲۹ دادگاه عمومی حقوقی در مقام شعبۀ هم‌عرض، رسیدگی می‌نماید و بر همان اندیشه که به چنین توافق یا درخواست مشترکی نیاز نیست، تأکید و اصرار می‏‌کند. این ‌بار شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور، هنگامی که استدلال‏‌های خوب شعبۀ دادگاه عمومی را می‌‏بیند، از رأی پیشین خود عدول کرده، رأی آن شعبه را استوار می‏‌کند. این رفت و برگشت پرونده چند امر مهم را هویدا نمود: استقلال قضایی و ارزش آزادی دادرس، همزادی آزادی و استقلال در سامانة حقوق آیینیک، نقش هدف و فلسفة قانون در رفع تردیدهای اجرایی، توجه شایسته به راهکار حل ‌و فصل اختلافات و مرجع قضایی یا زیر نظر قضایی به شمار آمدن هیأت حل اختلاف.

کلیدواژه‌ها