توانمندسازی دولت‌های عضو سازمان بین‌المللی دریانوردی در جهت اجرای قوانین و مقررات: مطالعه موردی: نهاد‌های آموزشی وابسته

نوع مقاله : مقاله علمی - تخصصی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

3 دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

سازمان بین‏‌المللی دریانوردی (ایمو) سازمان صلاحیت‌‏دار در زمینۀ تدوین مقررات و استانداردهای‏ بین‏‌المللی دریانوردی شناخته شده است. یکی از مشکلات اساسی، عدم توانمندی دولت‏‌ها در زمینۀ اجرای این مقررات‏ صادره بود. این پژوهش در پی بررسی نقش ایمو در زمینۀ توانمندسازی دولت‏‌های عضو در جهت اجرای مقررات و با استفاده از نهادهای آموزشی وابسته به سازمان است. بر همین مبنا، روش توصیفی ـ استقرایی به عنوان روش غالب این مقاله انتخاب شده است.ایمو با توجه به نقش آموزش در توانمندسازی دولت‏‌های مستأصل از اجرای مقررات و قوانین دریایی، اقدام به صدور یک‌ سری دستورالعمل‌‏هایی کرد که این دولت‏‌ها را تقویت می‏‌کرد. اما مهم‏‌ترین بسترهای آموزشی ایمو در ابزارهایی نمود پیدا می‏‌کند که به عنوان نهاد‏های وابستۀ آموزشی این سازمان تشکیل شد‌ه‌اند و شامل دانشگاه جهانی دریانوردی، مؤسسه بین‌المللی حقوق دریایی و آکادمی بین‌المللی ایمنی، امنیت و محیط‌زیست دریایی می‏‌شود. این نهادها با برپایی دوره‏‌های کوتاه‌‏مدت یا مقاطع دانشگاهی در سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در ارتباط با علوم دریایی، سعی در توانمندسازی دولت‏‌ها به‌ویژه کشورهای در حال توسعه داشته‏‌اند. ماحصل کار این نهاد‏های آموزشی تربیت متخصصان بوده است که بیشتر آنان در سطوح عالی کشورهای خود در پیشبرد اهداف عالی ایمو مشارکت داشته‌‏اند.

کلیدواژه‌ها