داوری منصفانه در دعاوی تجاری بین المللی

نوع مقاله : مقاله علمی - تخصصی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان

چکیده

امروزه اهمیت جایگاه داوری به عنوان یکی از شیوه‌های اصلی حل ‌و فصل اختلافات طرفین قرارداد در تجارت بین‌الملل امری انکارناپذیر است. پندار رویۀ داوری بین‌المللی این است که مقررات موضوعه‏ تا حدود زیادی عادلانه و منصفانه است، اما به دلایلی نظیر توسعۀ روزافزون روابط بین‌المللی و تنوع اوضاع و احوال محیط بر آن‌ها، شاید نتوان همواره راه‌ حل ناشی از اعمال دقیق مقررات موضوعه را برای دعاوی مطروحه منصفانه تشخیص داد. بنابراین درجه‌‏ای از انعطاف‏‌پذیری در نظام حل ‌و فصل اختلافات بین‌المللی ضروری می‏‌نماید و به نظر می‌‏رسد دستیابی به این مهم بدون استفاده از اصل انصاف میسر نباشد. رعایت انصاف پایه‏‌ای است برای صدور رأی توسط مرجع بین‌المللی و به عنوان وسیله‏‌ای برای تکمیل قواعد حقوقی، معاهدات و عرف که معمولاً از آنها برای تصمیم‌گیری استفاده می‏‌گردد، اما یک پرونده فقط با رضایت طرفین دعوای مطرح شده می‏‌تواند بر اساس عدل و انصاف حل ‌و فصل شود. در مواردی که داور بر اساس عدل و انصاف اتخاذ تصمیم می‌نماید، باید از اعمال بخشی از مفاد قرارداد یا قاعده حقوقی حاکم که نتیجه ناعادلانه به بار می‌‏آورد، خودداری کند. در این نوع داوری، داور مکلف به اجرای مرّ قانون نیست، بلکه ممکن است در اعمال انصاف، از آن عدول کند.

کلیدواژه‌ها