جایگاه قرارداد در حقوق ورزشی و مسئولیتهای ناشی از آن

نوع مقاله : مقاله علمی - تخصصی

چکیده

در تحلیل مبانی حقوق ورزشی واضح است که علم حقوق بخش‌های وسیعی از امور مربوط به زندگی انسان‌ها را دربر گرفته و نهاد ورزش یک پدیده اجتماعی پیچیده و پرحادثه محسوب می‌گردد. گسترش ورزش مسائل جدیدی همچون نحوه انعقاد قراردادها و مسئولیت‌های ناشی را به همراه داشته است. در فعالیت‌های ورزشی ـ چه حرفه‌ای و چه آماتور ـ افراد زیادی مشغول هستند که برای آنها به تبع قرارداد، تکالیفی برای یک بازه زمانی ایجاد می‌گردد. یک قرارداد ورزشی از یک یا دو موضوع تشکیل شده که رابطه‌ای ناگسستنی با هم برقرار می‌کنند، به طوری که اگر ایفای هر کدام منتفی شود طرف مقابل نیز از انجام تعهدات خود سر باز می‌زند. ماهیت اصلی هر قراردادی بر اساس تعهدات اصلی آن تعریف می‌شود. قرارداد ورزشی می‏تواند پاشنه آشیل مشکلات حقوقی فعلی در جامعه ورزشی تلقی گردد. قراردادهای ورزشی از شرایطی پیروی می‌کنند؛ شرایط عمومی که اساس قراردادهاست و در ماده 190 قانون مدنی ذکر شده و شرایط اختصاصی که طبق آیین‌نامه‌ها و مقررات ورزشی و ضوابط فدراسیون‌ها در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه در صورت تخلف، بنابر انواع مسئولیت‌های قراردادی و غیر قراردادی، اشخاص ملزم به جبران خسارت‏های وارده هستند. تکامل حقوق ورزشی به تعامل فعالیت‌های ورزشی و رفتار و اخلاق انسانی بستگی دارد. در واقع پیشرفت حقوق ورزشی با وضع قوانین جامع و خاص، رفتار انسانی و عملکرد مثبت و جوانمردانه و بازگرداندن حقوق زیان‌دیده ممکن می‌شود.

کلیدواژه‌ها