شناسایی مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم نقض حقوق دارندگان نام و علامت تجاری با تأکید بر رویه قضایی

نوع مقاله : مقاله علمی - تخصصی

چکیده

تشخیص صحیح صلاحیت مرجع قضایی گام مهمی برای کاهش هزینه و افزایش سرعت در مسیر رسیدگی به جرم است. صلاحیت دادگاه در رسیدگی به جرم نقض حقوق دارندگان نام و علامت تجاری و طرح‌های صنعتی از موضوعاتی است که بزه‌دیده و دستگاه قضا را در مسیر رسیدن به حق با چالش مواجه کرده است. تقابل استنباط‌های حقوقی در مسئله صلاحیت و صدور آرای مختلف در رویه قضایی، حقوق ذی‌نفع را در این رابطه تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این مقاله به شیوه توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از آرای صادره در رویه قضایی، نظریه‌های ارائه شده در باب صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به این جرم بررسی می‌گردد. اختلاف صلاحیت دادسرا و دادگاه در انجام تحقیقات مقدماتی از یک سو و محل صالح برای انجام این تحقیقات از سوی دیگر باعث گسترش ابهامات در صلاحیت رسیدگی به جرم مزبور است. در نهایت با سنجش نقاط قوت و ضعف هر نظریه، دیدگاه برتر مبنی بر ضرورت مداخله دادسرا در امر تعقیب و صلاحیت دادسرای تهران به عنوان مرجع متخصص عنوان می‌شود. همچنین برای جلوگیری از تشتت آرا، پیشنهادهای لازم جهت ایجاد رویه واحد در نظام قضایی ارائه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها