مسئولیت پرداخت خسارت افت قیمت خودرو توسط شرکت‌های بیمه مطابق حقوق ایران با نقد و تحلیل دادنامه 140006390000832323 شعبه پنجم دیوان عالی کشور

نوع مقاله : مقاله علمی - تخصصی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی رشته حمل‌و نقل تجاری

چکیده

ازجمله موضوعات مهم حقوقی که در زندگی روزمره افراد تاکنون بسیار تأثیرگذار و چالش‌برانگیز بوده است، بررسی مسئولیت پرداخت خسارت افت قیمت خودرو است، از سویی، با توجه به آنکه این موضوع صراحتاً در قوانین ایران ذکر نشده شرکت‌های بیمه این نوع خسارت را نمی‌پردازند؛ اما با بررسی مفهوم قوانین موجود اعم از قانون مسئولیت مدنی و قانون بیمه اجباری در خصوص خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و اصول حقوقی، شرکت‌های بیمه مکلف به پرداخت تمامی خسارات تا سقف تعهدات مالی ازجمله خسارات افت قیمت خودرو می‌باشند و همچنین از طرفی اخیراً رأیی از شعبه­ی پنجم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه افت قیمت وسیله نقلیه ناشی از حادثه رانندگی که منتسب به مقصر حادثه است از شرکت بیمه قابل مطالبه نیست درصورتی‌که در قرارداد بیمه به آن تصریح‌شده باشد، صادرشده است که در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی سعی در نقد و بررسی آراء صادره می‌گردد.
کلید واژه: مسئولیت مدنی، بیمه، خسارت افت قیمت خودرو.

کلیدواژه‌ها