بررسی دلایل ضرورت نظم در جلسه دادرسی

نوع مقاله : مقاله علمی - تخصصی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی (نویسنده مسئول) Drmaryam.ahmadi@yahoo.com

2 . وکیل پایه یک دادگستری، عضو کانون وکلای دادگستری البرز Badrzadeh.akbar@yahoo.com

چکیده

  اصل مسلم این است که در خصوص تشکیل جلسات دادرسی و اداره آن‌ها هرگاه موازین قانونی از قبیل احراز قانونی اطلاع و ابلاغ، عدم فوت و حجر طرفینی و تطبیق مفاد دادخواست با موازین قانونی صورت نپذیرد و بی‌جهت جلسه تشکیل شود، دارای ضمانت اجرا خواهد بود، به‌طوری‌که نه‌تنها تخلف انتظامی قاضی را در پی خواهد داشت، بلکه موجب خواهد شد رأی در بعضی موارد بی‌اعتبار باشد و در مراجع بالاتر موجبات فسخ دادنامه فراهم آید؛ بنابراین، احقاق حق و اجرای عدالت در محاکم مستلزم این است که بستر و زمینه برای اصحاب دعوی فراهم شود تا طرفین بتوانند به‌راحتی ادعاها و ادله و استدلال‌های خود را طرح نمایند. در خصوص بررسی هرچند عمده این‌گونه موضوعات همچنان خلأهای قانونی وجود دارد. به‌عنوان‌مثال وضعیت به هنگام اخلال در نظم جلسه از سوی یکی از اصحاب دعوی و وکیل آن‌ها مشخص نیست. لذا این مطالعه در تلاش است تا هر یک از مصادیقی که موجب ضرورت وجود نظم در جلسه دادرسی می‌گردد را تحلیل نمایید.

کلیدواژه‌ها