تقابل حق حریم خصوصی اشخاص و امنیت ملی، در مقابله با تروریسم سایبری

نوع مقاله : مقاله علمی - تخصصی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینای همدان

2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه قم

چکیده

مقوله امنیت ملی و تلاش برای تحقق همه جانبه آن در یک جامعه از اصلی‌ترین مباحث در هر نظام سیاسی می‌باشد. تروریسم، یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای امنیت یک نظام سیاسی محسوب می‌شود که به مدد پیشرفت تکنولوژی در چند دهه اخیر از قالب سنتی خارج شده و به شکل خطرناک‌تر و پیشرفته‌تری در بستر فضای سایبر مجال بروز پیدا کرده است و امنیت دولت‌ها را در معرض تهدید جدی قرار می‌دهد. تحقق امنیت ملی در مواردی با اعمال مجازات نسبت به تروریست‌ها و در مواردی با اتخاذ سیاست‌های پیشگیری از جرم شکل می‌گیرد. اما اتخاذ تدابیر مذکور در مواردی باعث می‌شود که حفاظت از امنیت ملی در تقابل با حق حریم خصوصی افراد قرار گیرد. این موضوع در فضای سایبر، تقابل میان حق حریم خصوصی و امنیت ملی را به عنوان موضوعی پرسش‌برانگیز مطرح کرده و این نوشتار در پی پاسخ به آن است تا مشخص کند که در این تعارض، کدام مقوله مقدّم می‌باشد.

کلیدواژه‌ها