بررسی مشروعیت فعالیت‌های موشکی کره شمالی در پرتو حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله علمی - تخصصی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه قم

چکیده

فعالیت‌های موشکی کره شمالی به یک چالش بین‌المللی بدل شده است به‌نحوی که این دولت از سال 1984 تاکنون قریب به 180 آزمایش موشکی انجام داده است. اگرچه در حقوق بین‌الملل، تعهد معاهداتی بر ممنوعیت استفاده کشورها از توان موشکی وجود ندارد اما می‌توان در تعهدات غیرمعاهداتی از جمله قواعد عرفی و اصول کلی حقوقی، محدودیت‌هایی را برای فعالیت‌های موشکی کشورها قائل شد. درخصوص فعالیت‌های موشکی کره شمالی، شورای امنیت نقش مهمی را ایفا نموده است و از زمانی شورای امنیت به فعالیت‌های موشکی کره شمالی حساسیت نشان داد که با فعالیت‌های هسته‌ای عجین شد. شورای امنیت علاوه‌بر تحریم کره شمالی، از این کشور خواست تا به فعالیت‌های هسته‌ای و برنامه موشکی خود پایان دهد. البته درخصوص اقدامات شورای امنیت در مورد کره شمالی ابهام‌هایی وجود دارد اما درخصوص ممنوعیت یا محدودیت آزمایشات موشکی این دولت، قدر متیقن این است که محدودیت و تعلیق را می‌توان عناوین درخور دانست.

کلیدواژه‌ها


دوره 18، شماره 94
شهریور 1397
صفحه 1-19
  • تاریخ دریافت: 05 اردیبهشت 1397
  • تاریخ بازنگری: 19 خرداد 1397
  • تاریخ پذیرش: 19 شهریور 1397
  • تاریخ اولین انتشار: 19 شهریور 1397