مطالعه تطبیقی جرم اسیدپاشی در حقوق ایران و بنگلادش

نوع مقاله : مقاله علمی - تخصصی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه قم

چکیده

شدید‏ترین جرایم در عمده نظام‏‌های حقوقی جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص است؛ چراکه مهم‌ترین دارایی انسان، جان اوست که مورد تعرض واقع ‌شده است. به لحاظ اینکه جرم اسید‏پاشی از جمله جرایمی است که آثار بدنی و روحی شدید بر قربانی و اطرافیان دارد و شیوه ساده ارتکاب آن، دسترسی به وسیله ارتکاب سهل‏‌الوصول‏ و رشد فزاینده جرم، مقنن را بر آن داشت که احکامی خاص بر این جرم بار کند تا شاید از ارتکاب موارد بعدی کاسته شود. در سال 1398 این مهم چهره قانون به خود گرفت. شدت سخت‏‌گیری مجازات، به لحاظ ممانعت از ارتکاب‌‏های بعدی و پایین آوردن آمار این جنایت است. اما برای قربانیان، چاره کار حمایت از آنها در ابعاد مختلف اجتماعی، حقوقی و پزشکی در قالب قانون لازم‌‏الاجراست. مقنن اگرچه خیلی دیر اما با دو بعد شدت مجازات و مهم‌تر از آن جنبه حمایتی گسترده از بزه‌دیده، به لحاظ اجتماعی، هزینه‌‏های بالای درمانی و فرایند دادرسی خارج از نوبت، قانون محکم‌‏تری نسبت به قبل تصویب کرده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی به مطالعه تطبیقی جرم اسید‏پاشی با کشور بنگلادش پرداخته است.

کلیدواژه‌ها