مقابله با خشونت خانگی علیه زنان در رویه قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا

نوع مقاله : مقاله علمی - تخصصی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، گیلان.

2 کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرمشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان. گیلان

چکیده

خشونت خانگی علیه زنان یک پدیده جهانی است. که به‌طور سنتی یک موضوع حقوق بشری تلقی نمی­شود، درنتیجه تلاش­های فعالان حقوق بشر، جنبش‌های زنان و دانشگاهیان فعال در این زمینه وارد دستور کار سازمان ملل شده است. با توصیه عمومی شماره 19 کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، برای اولین بار به‌عنوان نوعی تبعیض بر اساس جنسیت پذیرفته شد و در سیستم رفع تبعیض علیه زنان ادغام شد که البته به‌صراحت خشونت علیه زنان را موردپذیرش قرار نمی‌داد. سرانجام دولت‌ها موظف به مبارزه با خشونت علیه زنان شده‌اند که به‌عنوان نوعی تبعیض بر اساس جنسیت در حقوق بین‌الملل حقوق بشر پذیرفته‌شده است، خواه در حوزه خصوصی باشد یا حوزه عمومی. مطابق با این تعهدات، دولت نه‌تنها موظف به حمایت از قربانیان خشونت و مجازات مرتکب است، بلکه باید ریشه‌ها و علل خشونت را نیز از بین ببرد. نتایج به‌دست آمده از مطالعه خشونت خانگی علیه زنان در چارچوب تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا این است که آرای دادگاه حقوق بشر اروپا این شکل از خشونت را با احکام حقوق بشر اروپایی ناسازگار می‌داند و دولت‌های عضو را ملزم کرده تعهداتی را در راستای منع خشونت علیه زنان در دستور کار قرار دهند.

کلیدواژه‌ها