استقلال قضایی در اسلام و حقوق بین الملل: غنای اسلام

نوع مقاله : مقاله علمی - تخصصی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه قم

چکیده

استقلال قضایی از مسائل بنیادین حقوق عمومی است، زیرا اعتماد عمومی به حکومت، تحقق حکومت قانون و دادرسی عادلانه در هر جامعه تا حدود زیادی وابسته به میزان استقلال قضایی است. نویسندگان سطور حاضر، از رهگذر تدقیق در موضوع استقلال قضایی در اسلام و حقوق بین­الملل، بر آن شده‌اند تا به گزاره یادشده در نظام حقوقی اسلام و نظام حقوقی بین­المللی نظر بدوزند و در این راه، به‌نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نظامی که مبتنی بر آموزه­های دین مبین اسلام است نیز به فراخور، پرداخته‌شده است. فرضیه پژوهش پیش رو این است که اسلام آموزه­های غنی­تری در حوزه استقلال قضایی دارد و نگاهی جامع­تر در آن وجود دارد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و منابع با روش کتابخانه­ای از رهگذر فیش­برداری گردآوری‌شده است. نویسندگان پس از بررسی موضوع یادشده، فرضیه را اثبات کرده و نشان داده­اند که اسلام متضمن آموزه­های غنی­تری است و لازم است کشورهای اسلامی با تکیه‌بر آموزه­های اسلامی، نقش بیشتری در فرایند توسعه تدریجی حقوق بین­الملل ایفا کنند.

کلیدواژه‌ها